Normativa

ACCÉS AL CENTRE

Un cop formalitzada la inscripció al club, cal presentar el carnet de client per accedir al centre.  Aquest carnet és personal i intransferible.

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Cada espai específic es regeix per unes normes d’ús i uns horaris d’utilització.

Tots els usuaris hauran de seguir les observacions indicades pels monitors o qualsevol altre treballador del club pel que fa a l’ús dels espais esportius, lúdics, vestidors, dels aparells  o del material.

En general a totes les classes dirigides :

Assegura’t de que la sessió sigui de la dificultat i intensitat adequada al teu nivell físic

Utilitzar les instal·lacions amb la vestimenta i calçat adequat

Ús de la tovallola per protegir el material de la suor ( sala de fitness, spinnings, etc )

Bidó de plàstic

És precís ser puntual. L’escalfament és molt important per prevenir lesions i preparar l’organisme per a l’exercici físic i també recomanem hidratar-se correctament abans, durant i després de la sessió.

CANVIS ADMINISTRATIUS, DE MODALITAT I BAIXES

El client ha de comunicar per escrit ( hi ha un formulari per a tal fi ) a la recepció del centre qualsevol canvi de domicili, telèfon de contacte o altres dades proporcionades.

Qualsevol sol·licitud de canvi administratiu s’haurà de comunicar signant el full corresponent abans del dia 25 del mes anterior al canvi.

PAGAMENT D’INSCRIPCIÓ, QUOTA I IMPAGAMENTS

La inscripció pot formalitzar-se qualsevol dia del mes, pagant solament els dies restants del mes. Excepte la primera quota ( la inscripció i la mensualitat corresponent ), tots els rebuts posteriors seran domiciliats cada mes bancàriament.

En el cas que es faci devolució d’una quota, si passats 2 mesos no s’ha fet el seu pagament, l’usuari és dóna de baixa automàticament. Per poder tornar a donar-se d’alta, cal fer efectiu l’import dels rebuts pendents.

Un accés fora de l’horari que marca la quota escollida suposa un canvi de la mateixa sense necessitat de preavís i sota l’acord implícit de la normativa que suposa l’alta d’un usuari.